Provoz Mateřské školy v Rohovládově Bělé byl zahájen  7.9.1979.

   V současné době je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem  je Obec Rohovládova Bělá.

   Provozní doba mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hod.

   Mateřská škola je umístěna v centru obce. I když se budova nachází cca 100 m od hlavní silnice, okna heren jsou situována do klidné a velké zahrady a děti nejsou rušeny hlukem. MŠ je velmi dobře dostupná, protože je blízko autobusových zastávek v obci a  má i vlastní parkovací plochu pro auta přímo před areálem MŠ.

    Tvoří ji dvě věkově smíšené třídy s dětmi od tří do šesti let. V případě docházky dítěte s odloženou školní docházkou do sedmi let. Do každé třídy může být zapsáno max. 26 dětí. V současné době navštěvuje MŠ 52 dětí.

    Každá třída má k dispozici jedno patro budovy. V přízemí je  umístěna kuchyně, samostatná tělocvična a botárny pro děti.V každé třídě jsou dvě herny oddělené posuvnými dveřmi. V první herně jsou umístěny stolky a herna je mimo hry využívána ke stravování dětí. Druhá herna slouží dětem hlavně k námětovým a pohybovým hrám a k odpolednímu odpočinku. Každá třída má samostatnou výdejnu jídla, umývárnu, WC, sklad lehátek a lůžkovin, sklad pro ukládání hraček a šatnu pro odkládání dětských oděvů.V prvním patře budovy děti ještě využívají terasu, na kterou je samostatný vchod přímo z oddělení.

    Pro pohybové činnosti využíváme vlastní tělocvičnu. V ní se mohou děti věnovat aktivitám na tělocvičném nářadí a pohybovým aktivitám, které ve třídě nelze mezi nábytkem provádět.  Je využívána i ke kulturním akcím – divadla, koncerty pro děti apod.

    Mateřská škola nemá zbudovaný bezbariérový přístup. Proto nemůže zatím poskytovat pomoc dětem s omezením pohyblivosti nebo dětem nechodícím.

    Budova prošla v roce 2009 celkovou vnější rekonstrukcí. Byla zateplena, proběhla výměna oken a dveří, byla opravena střecha, zrenovována terasa.

 Od roku 2010 jsme v interiéru zrekonstruovali a nově vybavili:

  • dětské toalety a umývárny
  • nábytek ve třídách
  • lehátka pro odpočinek dětí
  • osvětlení v celé budově
  • botníky v botárnách
  • lůžkoviny, povlečení
  • nové skříňky na oblečení v šatnách
  • nové lino na schodišti včetně soklů
  • pítko a mlhoviště na zahradě

   Celoročně mohou děti využívat  velkou oplocenou zahradu se dvěmi pískovišti, dvěma sezónními chatkami, asfaltovým dopravním hřištěm a dřevěnými herními prvky – lodí a hradem a prolézacím šestihranem V létě je možné k otužování dětí a hrám s vodou využívat sprchu s předehřívanou vodou.

    Na vycházky chodí děti do obce mimo hlavní komunikaci. V zahradách pozorují různé druhy rostlin a květin, vyběhat se mohou na fotbalovém hřišti. Jindy využijí polních cest za vesnicí, do  lesa, případně jdou na delší procházku ke studánce nebo k rybníku, aby získaly ucelenou představu o přírodě a střídání ročních období.

    Hlavní vchod MŠ je z důvodu bezpečnosti dětí po celý den elektronicky zabezpečen. Cizí osoby mohou vstupovat do budovy jen se souhlasem personálu. Rodiče využívají vstupní čipové karty a mají neomezený přístup do heren po celou provozní dobu. Kartu mohou vlastnit i další rodinní příslušníci podle přání rodičů.