uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

 

Mateřská škola
Rohovládova Bělá 58, Rohovládova Bělá, 533 43

 

vydaný dne 16.11.16 16:16