Informace o cenách stravného od 1.9.2017 a způsob úhrady

Ceny stravného v MŠ Rohovládova Bělá:

  Kategorie dětí do 6-ti let Kategorie dětí 7+ let
(děti s odkladem)
   přesnídávka   8,- Kč 9,- Kč
   oběd    19,- Kč 21,- Kč
   svačina    7,- Kč 8,- Kč
Nová výše zálohy: 
   celodenní stravné 720,- Kč 800,- Kč
   stravné bez svačin 
570,- Kč 630,- Kč
     

V ceně stravného je započítán pitný režim na celý den.

Do věkových kategorií jsou děti zařazovány podle věku, kterého dosáhnou v průběhu školního roku.

Připomínáme, že stravné se platí na účet školy č. 1205452339/0800 vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Zálohu na září zaplaťte prosím až na začátku září, ne v srpnu a dále do 20.září zálohu na říjen. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které stravné platíte. Nezapomínejte své děti odhlašovat ze školky nejpozději do 7.30 hod., pokud tak neučiníte, je Vám započítán celý stravovací den.

Vaše případné dotazy zodpovím osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny v přízemí MŠ nebo telefonicky na tel. 466 942 109 v době od 7.00 do 12.00 hod.

                                                                                     Monika Říhová

                                                                                 vedoucí školní jídelny