Mateřská škola Rohovládova Bělá nabízí:

 • pobyt dětí ve dvou věkově smíšených odděleních s přirozenou výchovou dětí a možností pobytu sourozenců v jednom oddělení
 • každodenní zajímavé činnosti z oblasti hudební, literární, estetické i pohybové
 • školní vzdělávací program „Náš společný svět“ vychází z podstaty názvu a funkce mateřské školy – poznávat společně svět, jeho zákonitosti a souvislosti
 • kvalitní přípravu na vstup do základní školy - ve spolupráci se ZŠ Rohovládova Bělá. Předškoláci absolvují v druhém pololetí adaptační kurz v ZŠ.
 • Pro zájemce pořádáme v MŠ v odpoledních hodinách stimulační kurz Maxík, ve kterém se připravují společně předškoláci s rodiči na docházku do ZŠ
 • rozvoj správné výslovnosti dětí
 • dostatečně dlouhé adaptační období pro nové děti
 • využívání velké zahrady vybavené dvěma pískovišti, zahradními domky, průlezkami, v letních měsících s využitím zastíněné terasy pro hry dětí

 

 Co ještě nabízíme?

 • kontakt s dalšími odbornými pracovišti podle potřeb rodičů
 • pobyty v solné jeskyni pro upevnění zdraví dětí
 • kurz plavání pro děti předškolního věku
 • zapojení dětí do zájmových kroužků v odpoledních hodinách – angličtina, hra na flétnu, pohybový kroužek
 • výlety za poznáváním zajímavostí v našem regionu
 • dostatek kulturních akcí pro děti – návštěvy VČD v Pardubicích, KD v Chlumci nad Cidlinou i divadelní představení přímo v MŠ
 • oblíbené Pohádkové odpoledne s táborákem, zajímavé prožití MDD
 • výstavky prací dětí, vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost
 • fotografování dětí ke slavnostním příležitostem
 • výstavy dětské literatury a další zajímavé věci
 • aktualizované webové stránky