Mateřská škola Rohovládova Bělá oznamuje termín přijímacího řízení pro šk. rok  2018/2019

Přijímací řízení bude probíhat dne 3.5.2018

Zákonní zástupci dítěte si mohou vyzvednout tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019“  v mateřské škole, nebo si ho stáhnout a vytisknout v menu níže - Žádost o přijetí.

Vyplněnou žádost odevzdají v MŠ ředitelce 3.5.2018 mezi 6:30 a 17:00.

Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

Ze zákona je poslední ročník MŠ povinný.