prosinec 2017

Podzim nám rychle utekl, „nováčci“ si ve školce zvykli, objevili nové hračky, našli si nové kamarády. Na co všechno se do školky těší?

V říjnu naši školku navštívilo divadlo s pohádkou „O Palečkovi“.  Navštívili jsme pohybové centrum Tongo v Hradci Králové, kde se dětem moc líbilo.

Mikuláš s andělem nechali čerta na zahradě a navštívili nás v předvánočním  čase. Hodné děti dostaly mikulášské balíčky.

V předvánočním čase jsme uspořádali prodejní výstavu výrobků z Chráněné dílny PINS – Přelouč. Za to máme přislíbeno ušití kostýmů na besídky.

V Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou jsme zhlédli pohádku „Ženich pro čertici“.

Už 7. prosince nám Ježíšek přinesl stromeček a 13. prosince nadělil dětem dárečky.

 

Na vánoční komedii s písničkami „Co se vleče, neuteče“ jsme pozvali děti z 1. třídy ZŠ. Společně jsme si zazpívali a pobavili se.

Od začátku listopadu se školkou nesl zpěv vánočních koled. Dětské hlásky 16. prosince za doprovodu učitelek a p. Miroslava Nedbala ozvučily kostel sv. Petra a Pavla. Vystoupení se dětem povedlo. Váš potlesk, rozzářené oči a úsměvy dětí toho byly důkazem. Program pokračoval vystoupením žáků ZŠ, který tež přispěl k vánoční atmosféře.

Díky pomoci obecních úřadů spádových obcí – Bukovka, Pravy, Sopřeč, Voleč, Žáravice – se podařilo pro náš záměr „Hrací prvky pro nejmenší děti“ sdružit 28.500,- Kč. K této částce SRPDŠ při MŠ Rohovládova Bělá přispěje částkou 9.700,- Kč od sponzorů – rodičů. Prvky budeme objednávat v únoru, aby už v jarních měsících dětem dělaly radost a mohly je  využívat.

Obecním úřadům z výše uvedených obcí moc děkujeme a doufáme, že ostatní spádové obce se k tomuto projektu do budoucna přidají.

Přejeme Vám  v novém roce 2017 hodně zdraví, štěstí a pohody.

 

                                                                                                           Děti a kolektiv MŠ

 

 

září 2017

Nejdříve ze všeho Vás musím obeznámit s důležitou informací z minulého školního roku:

V květnu 2017, Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, vyhlásil výtvarnou soutěž MALOVANÝ SVĚT. Formát a technika výtvarných prací byla libovolná.

Děti ve školce jsou velice tvořivé a šikovné a proto jsme pár prací zaslali do zmiňované soutěže. Jsme velice rádi, že 1. místo v kategorii MŠ,  vyhrála naše školka s obrázkem „Pálení čarodějnic“ a „U nás doma“, které kreslila Anička Kozlerová. Za první místo od pořadatele dostala krásný diplom a tašku výtvarných pomůcek. Kamarádi ve školce jí popřáli k vítězství - aby jí malování a kreslení pořád bavilo a měla z něj velikánskou radost.

 

Co se v naší školce změnilo o prázdninách?

OÚ Rohovládova Bělá nám z dotačního programu OBNOVY VENKOVA a  ze svých finančních prostředků zaplatil výměnu linolea ve zbytku mateřské školy. Vyměnili nám i soklíky, které byly nevyhovující (popraskané) a do tříd jsme dostali nové dopravní koberce. Dále máme vymalovány třídy, kuchyňky, šatny personálů a skladové místnosti.

Na zahradě nám o prázdninách byla nainstalována nová pětiboká lezecká soustava TIM, na kterou jsme dostali dotaci z programu OBNOVY VENKOVA v rámci projektu „Vybavenost obcí na Bohdanečsku – obnova vzdělávacích a volnočasových zařízení“. Zbytek financí nám doplatil OÚ Rohovládova Bělá.

Děkujeme OÚ za příspěvek k doplacení průlezky, všem rodičům a sponzorům za finanční příspěvek, který bude použit na další vybavení naší zahrady.

Po prázdninách přišly děti do krásných prostor mateřské školy. Uvítaly je paní učitelky:  na Duhové třídě - Blažejová, Kohoutková a na Motýlkové třídě -  Šilerová, Žáková.  Nově nastoupila paní učitelka Vondroušová, která během dopoledne pracuje 40 minut s předškoláky obou tříd ve „třídičce“ (třída vzniklá v tělocvičně).

V letošním školním roce jsme se zapojili do výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit mateřské školy formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a personální posílení o školního asistenta. Výzvu jsme využili a v dopoledních hodinách v obou třídách za přítomnosti učitelek pracuje školní asistentka Ivana Špačková. Z této výzvy čerpeme i finanční prostředky na nákup učebních pomůcek pro děti.

Kapacita naší školky je 52 míst - v současné době je plně obsazena. Školku navštěvují děti z Roh. Bělé a 8 okolních obcí. Pro zajímavost složení dětí z obcí: Rohovládova Bělá -14 dětí, Bukovka – 6 dětí, Kasalice – 5 dětí, Pravy – 1 dítě, Sopřeč – 5 dětí, Vlčí Habřina – 3 děti, Voleč – 2 děti,  Vyšehněvice – 14 dětí a Žáravice – 2 dětí. 

Od začátku letošního školního roku platí nový zákon pro dítě, které dosáhne k 31. 8. páteho roku věku,je od začátku školního roku předškolní vzdělávání povinné a bezplatné. Zákonný zástupce je povinen zajistit předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8,15 hod. do 12,15 hod., nepřítomnost dítěte zákonný zástupce omlouvá písemně u učitelek na třídě. Letos máme ve školce 19 dětí - předškoláků, kterých se nový zákon týká.

A co všechno mateřská škola dětem nabízí?

-          Každodenní pestré činnosti řízené Školním vzdělávacím programem „Náš svět“, který je vypracován učitelkami na celý školní rok. Mateřská škola je prvním schůdkem ve vzdělávací soustavě škol  a proto i tady je činnost plánovaná, nikoliv nahodilá.
-          Pobyt na čerstvém vzduchu – na školní zahradě, vycházky vesnicí, do lesa, ...
-          Pobyt v sauně, plavání
-          Předškolákům nabízí intenzivní kurz MAXÍK pod vedením pí. učitelky Blažejové
-          Odpolední kroužky – flétna, výuka anglického jazyka, sportovní kroužek
-          Výlety do okolí, návštěvy divadel, sportovní akce, ...

Dne 12. 9. 2017 k nám do školky zavítalo divadlo s pohádkou „O dráčkovi“. V pondělí 18. 9. 2017 jsme jeli na výlet, do Východočeského divadla v Pardubicích, na pohádku „Hurvínkova nebesíčka“. Pohádka se všem moc líbila a prostředí divadla také. Dne 21. 9. 2017 děti ve školce zhlédly divadlo „O myšce Lojzičce“.

Dne 10. 10. přijede k nám divadlo Šeherezáda s pohádkou „O Palečkovi“, 24. 10. se děti těší do Hradce Králové na návštěvu pohybového centra TONGO. V listopadu proběhne vánoční focení, v Chlumci nad Cidlinou navštívíme Klicperův dům a podíváme se na pohádku „Ženich pro čertici“. Dne 15. 12. v kině v Přelouči bude vánoční představení „Co se vleče, neuteče“. Nesmíme zapomenout na rozsvícení vánočního stromu a nadílku od Mikuláše.

Děti ve školce rády cvičí, staví, tvoří, kreslí, malují... Jejich práce máte možnost vidět i Vy a to v hale OÚ a v čekárnách zdravotního střediska.

I nadále sbíráme víčka pro Míšu Hlaváčkovou z Dědka. Plný sud si rodiče Míši odvezli v květnu. Nyní potřebujeme pár centimetrů doplnit a koncem října bude na odvezení další sud. Děkujeme všem rodičům dětí z MŠ, obyvatelům n aší obce za pomoc při sběru.

Přejeme Vám pohodový podzimní čas a dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo.

 

březen 2017

Informační střípky z mateřské školy
Upozorňujeme  veřejnost, že  ZÁPIS   DĚTÍ   DO   MATEŘSKÉ   ŠKOLY pro školní rok 2017/18 se bude konat 11. 5. 2017 


Potřebné tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ od 3. 4. 2017, nebo je možnost vytištění tiskopisů na www.msrohovladovabela.cz . Vyplněné tiskopisy, včetně potvrzení od lékaře, můžete odevzdávat ředitelce mateřské školy 11. 5. 2017 od 6: 30 hod. do 17: 30 hod.. Po odchodu nejstarších dětí do základní školy se pro příští školní rok bude uvolňovat přibližně 15 míst. Nové děti se budou přijímat podle stanovených kritérií, která budou zveřejněna. V Rohovládově Bělé a spádových obcích jsou v dostatečném předstihu před zápisem zveřejněny plakáty a termín bude vyhlášen místním rozhlasem.

Rodiče, děti, ale i další zájemci

si mohou přijít prohlédnout školku

12. 4. 2017, kdy se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

                                                          Všechny Vás srdečně zveme.

Pro bezpečí dětí máme vchodové dveře ve školce zabezpečené kamerou a elektronickým uzamykáním. Proto návštěvníky žádáme o trpělivost u venkovního zvonku a na vyčkání odemčení dveří učitelkou, nebo pracovníkem MŠ. 


Novinky ze školky od ledna: • Školka dětem nabízí vždy celodenně bohatý program – výtvarné a hudební činnosti, pohybové činnosti ve vlastní tělocvičně a hry v různě zařízených koutcích. Děti mají k dispozici spoustu nových hraček a stavebnic. Tyto hračky a stavebnice jsou vyráběny jako učební pomůcka pro předškolní věk a mají za úkol rozvíjet dětské myšlení a motoriku.

 

• V říjnu jsme se s rodiči a dětmi zapojili do sbírky Fondu Sidus, který zajišťuje projekty pro pomoc nemocným dětem z Pediatrické kliniky v Motole a z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Informace o předávání výtěžků sbírek si může každý prohlédnout na www.fondsidus.cz Všem dárcům posílají certifikát. Koncem února nás pracovníci z Fondu Sidus oslovili a nabídli nám možnost věcné pomoci dítěti z našeho okolí. Tuto možnost určitě využijeme a pošleme návrh. Děkujeme všem rodičům za příspěvek do Fondu Sidus.

• Od března naši předškoláci každý čtvrtek jednu hodinu místo odpoledního odpočinku navštěvují Základní školu v Rohovládově Bělé. Pod vedením učitelek a učitelů ZŠ se děti seznamují s prostředím a požadavky školy. Tuto aktivitu rodiče přivítali jako velmi přínosnou.

• V MŠ probíhá pro předškoláky stimulační program kurz MAXÍK. Do treninku jsou zařazeni i rodiče, kteří se účastní kurzu s dětmi. Děti si osvojují správné držení tužky, sezení v lavici, grafomotoriku, rozvoj paměti, komunikačních dovedností, zrakové rozlišování, sluchové vnímání. Tento kurz by měl dětem pomoci při nástupu do 1. třídy.

• V letošním šk. roce spolupracujeme s agenturou Kroužky pro děti s.r.o. a s Pohybovým studiem p. Daškové. Přihlášené děti se účastní odpoledne různých kroužků. Navštěvují pohybový kroužek pod vedením p. Daškové, kroužek angličtiny pod vedením p. Šarochové a hry na flétnu pod vedením pana Jiřího Třose, člena hradecké Filharmonie. Tyto aktivity dětem hradí rodiče a MŠ je zprostředkovává.

• O jarních prázdninách ve školce proběhla rekonstrukce skladu prádla. Staré obklady a skříně, které sloužily 37 let byly odstraněny a po vymalováni nás potěšily nové skříně. Taky jsme uskutečnili výměnu podlahové krytiny – lina. Za tuto rekonstrukci děkujeme obecnímu úřadu.

 

Akce pro děti: V lednu jsme navštívili pohybové centrum TONGO v Hradci Králové. Tam už to děti znají a moc si to užily. V únoru školku zaplnily pohádkové bytosti – princezny, rytíři, víly, Manky a všichni se radovali v karnevalovém veselí. V Přelouči v kině se nám líbilo představení Honzi – Kdo si počká, ten se dočká. Druhým rokem zavítal k nám p. David, který je profesionální bubeník. Přinesl velké bubny – sudy, hrnce, řehtačky, paličky a dostatek rytmických nástrojů pro všechny děti . Má výborné nápady, jak dětem vylepšit rytmické cítění a zažít při tom legraci. Zavítal k nám i cirkus – zvířátka se dětem moc líbila, žonglování a různé triky taky. Pohádka o Méďovi Kulíškovi nás přenesla do světa pohádek a příběhů, loutek, které mají děti rády. A protože březen je měsíc knihy, vydavatelství Albatros nám poskytlo dětské knihy na výstavu. Rodiče měli možnost si objednat knížku. Je doba před jarními svátky a každý si rád jarně vyzdobí svůj domov. Ve školce proběhla v březnu i prodejní výstavka šitých, pěkných výrobků chráněné dílny Přelouč – CZ PINS. 

Všechno, co se děje v MŠ můžete sledovat i na naších webových stránkách - aktuality. Do galerie pravidelně přidáváme fotky a videa. Fotky na žádost rodičů byly uzamčeny a heslo dostávají pouze rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu. 

V březnu jsme na požádaní rodičů ukončili sběr víček pro Deniska ze Sopřeče. Všem rodičům, kteří se sběru věnovaly děkujeme. Aby zelený sud na víčka nezůstal prázdný, navrhla nám jedna z maminek, jestli bychom nemohli pokračovat se sběrem víček na podporu těžce nemocné Míši Hlaváčkové a její rodiny - stránky www.pomoztemisce.cz. Sud se nachází pod venkovním schodištěm u vchodu do budovy MŠ. Za pomoc děkujeme rodičům dětí v MŠ i občanům obce. 

Do prázdnin máme naplánováno ještě mnoho dalších akcí, o kterých Vás budeme informovat příště. Ve školce se pořád něco děje. Přejeme Vám hezké jarní období a také trochu radosti, kterou máme my ve školce.

Marie Kohoutková, DiS

 

 

prosinec 2016

      Podzimní adaptační období ve školce nám rychle uběhlo. I ti největší „uplakánci“ přišli na to, že být chvilku bez maminky a pohrát si  s kamarády je moc prima. Děti objevily nové hračky, stavebnice, rády si něco dobrého uvaří v kuchyňce, dojdou si do kadeřnictví nebo obchodu. Láká je výtvarný koutek s množstvím různých pomůcek, mají radost, když paní učitelky připraví nářadí ke cvičení nebo jdou společně do tělocvičny. Milují chvilky s kytarou, či klavírem, písničky  a  čtené pohádky před spaním.

Při pobytu na zahradě si děti společně se svými učitelkami vyrobily z dýni světýlkovou bludičku a dva draky -  hlídače.

     V listopadu jsme zvládli výjezd do Pardubic. Navštívili jsme Sukovu síň v Domě hudby, kde nám hudebníci filharmonie zahráli skladbičky s motivem zvířat – Koncert zvířat. Děti se dověděly mnoho nových a zajímavých věcí o hudebních nástrojích.

     Začátkem zimy a adventní doby jsme se připravovali na příchod Mikuláše. Děti se naučily spoustu básniček a písniček. Své třídy i schodiště si vyzdobily voňavými svícínky, adventními věnci a obrázky. To aby se Mikuláši u nás líbilo a příští rok přišel zas. Do naší školky chodí Mikuláš s hodným Andělem, Čerta s sebou neberou, nechávají ho venku.

     K vánoční atmosféře ve školce přispěly i divadelní představení O kouzelném stromečku a Andělské vánoční světýlko. Ježíšek nám do tříd přinesl stromečky, které děti ozdobily a moc se těšily na vánoční nadílku.

A co na závěr?

 Hezké a požehnané vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce,
který přichází.

To vše Vám přejí děti

 a kolektiv pracovníků MŠ

 

 říjen 2016

V pátek 24. června paní Pešková s mládeží připravila pro děti z  mateřské školy „Kouzelné odpoledne“. Na stanovištích děti s učitelkami poznávaly znaky okolních vesnic a plnily různé zajímavé úkoly. Děti si mohly za pomoci svých starších kamarádů vyzkoušet také ruční hasičskou stříkačku, kterou porážely kuželky. Odměnou jim byl schovaný poklad a opékání výborných buřtíků. Kdo chtěl, poslouchal kytaru a zazpíval si známé písničky.

  Studenti pomáhající s organizací „Kouzelného odpoledne“.

Děkujeme


Hojné účasti rodičů před touto akcí využilo SRPDŠ. Jeho zástupci poděkovali odstupující paní ředitelce Jindřišce Váňové (mnozí rodiče pamatuji Jindřišku jako „svoji“ paní učitelku ze školky) za mnoholetou práci s dětmi.  Ti nejmenší se s paní ředitelkou také rozloučili a věnovali jí vlastnoručně vyrobený obraz.

Druhý červencový týden utichla budova mateřské školy od dětských hlásků a nahradil je hluk řemeslníků. V průběhu letních prázdnin proběhla výměna zbývající částí topení, na schodišti bylo položeno nové lino, pracovníci obecního úřadu natřeli zábradlí a část budovy byla nově vymalována. Na zahradě přibylo pítko pro děti a vývod vody na napojení hadice – „mlhoviště“ (vše napojeno na městskou vodu).

Za rekonstrukci děkujeme OÚ.

     Letní prázdniny utekly jako voda. 1. září se podařilo otevřít mateřskou školu takovou, jakou ji chceme mít.

     V letošním školním roce navštěvuje naši školičku 52 dětí, což je maximální možný počet. Přijali jsme 21 „nováčků“.

     V mateřské škole máme dvě třídy – Motýlkovou a Duhovou. Obě  jsou věkově smíšené, což umožňuje, aby sourozenci nebo  kamarádi  mohli  být  spolu. Rodičům nových dětí je umožněn vstup do třídy. Dítě se pomalu začlení do nového kolektivu a seznámí se s novým prostředím a kamarády. Tato fáze adaptačního procesu je velmi důležitá a někteří rodiče tuto možnost rádi využili.

     Naše mateřská škola a její kvalifikovaný pedagogický sbor  zajišťuje všestranný rozvoj dětí s respektováním jejich individuálních potřeb.

I když školní rok teprve začal, naši předškoláci se zúčastnili Výstavy medu v budově místní základní školy. V prostorách obecního úřadu a na místním zdravotním středisku si pak můžete prohlédnout výstavu dětských prací. Naši malí zpěváčci se připravují na vítání nových občánků.

     Do konce kalendářního roku se těšíme na tyto akce:

29. 09.  -    Příběhy kočky Micky – divadlo  v tělocvičně  MŠ v 8.45 hodin
10. 11.  -    Předvánoční focení – tělocvična MŠ v 8.00 hodin
22. 11.  -    Jak čertice Trucajda trucovala – divadlo v tělocvičně v 8.45 hod.
30. 11.  -     koncert  „Karneval zvířat“ v 10:00 hod v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích
5.  12    -     Mikulášská nadílka - v dopoledních hodinách ve třídách
12. 12.  -     O kouzelném stromečku a O smutném komínu – divadlo v tělocvičně MŠ v 8,45 hod.
16. 12.  -     Andělské vánoční světýlko – divadlo v tělocvičně MŠ v 8.45 hodin

16. 12.  -     Zdobení vánočního stromečku -  v dopoledních hodinách ve třídách
17.12.   -     Vánoční  koncert v místním kostele sv. Petra a Pavla
19. 12.  -     Ježíškova nadílka – ve třídách

 ……no a než to bude, přejeme Vám hezký podzim a těšíme se na společné setkání s vámi na vánočním koncertě.

                                                                Marie Kohoutková, DiS, ředitelka

 

 

 

 

červen 2016

V dubnovém zpravodaji jsme slibovali pokračování našich aktivit. Tak tady jsou:
Ještě v dubnu nejstarší děti absolvovaly Malou technickou univerzitu. Ta spočívá v tom, že lektor přiveze obrovský kufr s potřebnými kostkami (Duplo), což je stavební materiál. Také dodá technické jednoduché nákresy a plán stavby. V našem případě to byl liberecký Ještěd. Děti ve skupinkách samostatně pracují, společně čtou plány a radí si vzájemně. Při práci rozvíjí početní představy, pojmenování geometrických tvarů, základy statiky – jaká jsou pravidla, aby věž nespadla, co to jsou základy a jak se dělají. Jak se opláští stavba do výsledného tvaru kužele. Zábavné, poučné a celou dobu je každý zapojen do práce.
V jarních měsících zvládlo 20 přihlášených dětí kurs plavání – celkem 10 lekcí. Většina absolventů v závěrečné hodině uplave bez pomůcek 20m.
Prima byla také akce Malí bubeníci. Tuto akci si užily všechny děti – mladší i starší. Lektor dovezl spoustu zajímavého materiálu k bubnování – od velkých sudů po malé krabičky. Děti zkoušely různé rytmy na různé „nástroje“. Výsledkem byl úžasný sluchový vjem – rytmické bubnování 25 bubeníků. Vůbec  to nebyl chaos, ale krásné dunivé bubnování.
Další akce – návštěva celého mobilního dopravního hřiště. Ta byla tentokrát společná pro MŠ i pro 1. a 2. třídu ZŠ. Bylo prima, že základní škola dala k dispozici na celé dopoledne svou velkou tělocvičnu. Byla to další zážitková akce, kterou řídili „chlapi“. A to je při každodenním kontaktu s paní učitelkami jiná „polívčička“. Děti se střídavě proměňovaly v chodce, řidiče, policisty a žádná skupina to neměla lehké. Sledovat značky, semafory, přechody, správně přecházet, řídit elektrická auta a nic a nikoho neporazit a ještě sledovat přestupky. Zase super zábava, ale také poučení do života.
Ještě jsme stihli návštěvu dvou divadel v MŠ s pohádkami  Jak Matěj vysvobodil vítr a Královna barev. Také druhou návštěvu Tonga v Hradci Králové. To dostaly děti společně s akcí Dětský den s Hankou jako dárek k MDD. Dětský den s Hankou – to jsou bezva písničky, tancování , soutěže. To ubíhá dopoledne hodně rychle.
A co teprve výlet. Tentokrát to vyhrála farma Apolenka. Seznámili jsme se se spoustou zvířat – od krmení neposedných malých kůzlátek přes ovce k lamě a velbloudovi. Svou velikostí překvapila děti prasnice se selátky. Všechny děti se také svezly na koni, aby viděly svět z koňské výšky. V Apolence je nejlepší ten těsný kontakt se zvířaty. Žádná zoologická zahrada.
Ale jak už bývá zvykem – ve zpravodaji vypichujeme jen ty naše“ bonbonky“. Jako kdyby každodenní práce nebylo. Ale věřte, že nápadů se s dětmi realizuje spoustu. Externí lektoři a divadla se zvou jen pro oživení zájmu dětí a pro pestrost.
Od podzimu už jsme chytřejší o různé poznatky v těchto tématech:
•    Naše rodina
•    Místo, kde žiji
•    Patříme všichni k sobě
•    Příroda a svět okolo nás
•    Tradice a zvyky
•    Spolu od jara do zimy
•    S písničkou do pohádky
Také se zkvalitnilo vybavení pro naši dílničku. Opravdové pilky, vysoustružené válce ve tvaru autíček, srdíček apod. a pokosy, s jejichž pomocí si uřízneme opravdové autíčko, které opracujeme a nalakujeme. Potom ho můžeme věnovat někomu jako dárek. To je práce na několik hodin s opravdovým výsledkem. S to si naše děti právem cení.
To, že se nenudíme a pořád se něco učíme, předvedeme na dvou veřejných vystoupeních ve dnech 14. a 16. června. Také proběhne rituál pasování nejstarších dětí na školáky.
A ještě se těšíme na poslední závěrečnou akci. Tu pro nás připravuje paní Iva Pešková s děvčaty a kluky z 8. a 9. třídy základní školy. Bude to veselé odpoledne se soutěžemi. Tentokrát k tomu budeme potřebovat znalosti ze svého okolí a poznatky z historie deseti okolních obcí. Také znalost jejich heraldických znaků bude potřebná, abychom obstáli v soutěži.  Na závěr bude společný večerní táborák s opékáním buřtů, kytarami a trampskými písničkami.
A to už bude opravdová tečka za školním rokem.  A jak zpíváme na našem vystoupení se Zdeňkem Svěrákem ……… prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách, prázdniny u dědečka, prázdniny na vsi……
To bude jistě to pravé.
Přejeme krásné prázdninové zážitky, hezké počasí a pro každý den dobrou náladu a prima nápady.

Za kolektiv MŠ:

Jindra Váňová

 

březen 2016

V zimním počasí děti venku moc dlouho nevydrží a tak je správný čas pro jiné aktivity.

Celkem osmkrát navštívily děti solnou jeskyni v Pardubicích. Pobývají v prostředí prosyceném mořskou solí, a protože mají dovoleno si s krystalky soli hrát jako s pískem, bude účinek na jejich zdraví pravděpodobně ještě větší. Vyjdeme vždycky dobře prosolení. Prokázané to není, ale nemocnost je v naší školce v zimním období minimální.

I na kulturu je teď ten správný čas. Od ledna už jsme viděli loutkovou pohádku O Sněhurce. Plzeňské divadlo Kuba nám přivezlo pohádku Není drak jako drak. V březnu jsme si udělali výlet do Klicperova domu v Chlumci na pohádku o Rákosníčkovi. Hledali jsme odpověď na otázku – kolik má Rákosníček vlastně vlasů? Jestlipak to víte? My už ano. Má jich přesně sedm.

V době karnevalů nesmí ten školkový chybět. A protože se nám stýská po teple a sluníčku, téma se nabízelo. Jedeme na Havaj! Ale to nebylo jen tak. Studovali jsme na internetu, jaké je tam počasí, když je v Čechách zima. Jakou barvu pleti mají Havajané, co rádi jedí, jaká tam žijí zvířata, jaká je tam příroda. Prozkoumali jsme to ze všech stran. Nazdobili jsme třídu malovanými květinami, papoušky, palmami. Naučili jsme se havajský pozdrav ALOHA, vyrobili z krepáku  květinové věnce, členky, sukýnky. Kluci oblékli kraťasy, barevné košile. Sluneční brýle byly nezbytné. Pozvali jsme lektorku Hanku Daškovou z pohybového studia z Pardubic. Ta přivezla havajskou muziku a učila nás na ni správně tančit. Na takovém karnevalu nemohl nikdo chybět. Užily si to děti i paní učitelky (viz. video a fotky na našich webových stránkách).

Ještě jsme museli přidat trochu sportování. A tak se jelo do sportovního centra Tongo v Hradci Králové. Tam už to děti znají a všichni se moc těší. Přáli bychom Vám vidět, co všechno školkové děti dokážou zdolat. I tu nejtěžší disciplínu – výlez na sopku a prudký sjezd z velké výšky po skluzavce dolů. Tongo je jedno z mála míst, kde se děti mohou pohybovat podle chuti samostatně po celém areálu, vybrat si, co mají nejradši, na jak dlouhou dobu chtějí a nemusí být organizované. Další výhoda je, že se tam dá řádit za každého počasí.

Tak to byly naše nejdůležitější aktivity od ledna do března. Spoustu dalších zážitků je připraveno, ale o těch se zmíníme, až si je zažijeme.

Pokud chcete vidět, co se ve školce děje, sledujte naše webové stránky.  Do galerie přidáváme  aktuální fotky a videa.

Sbíráme víčka pro Deniska ze Sopřeče:

Šestiletý Denisek ze Sopřeče má závažnou metabolickou poruchu, která brání běžnému rozvoji všech funkcí. Potřebuje nadstandardní lékařskou péči a asistenta. Po dohodě s jeho rodiči jsme i my začali pro Deniska sbírat plastová víčka. Pokud chcete přispět dobré věci, zapojte se s námi. U hlavního vchodu do budovy mateřské školy je velký sud, kam můžete kdykoli během provozní doby MŠ (6,30 – 16,30 hod.) víčka vhodit. Budeme za spolupráci rádi.

Za kolektiv MŠ:

Jindra Váňová

Studenti pomáhající s organizací „Kouzelného odpoledne“.

Děkujeme J